Друго, Услуги

Защо не трябва да пренебрегваме правилното складиране?

Едно проучване, насочено към собствениците на бизнес, показва, че 46% от отговорилите решават кога да поръчат нови запаси от складови наличности съгласно информацията, която имат от предходните месеци. Ако и Вие сте част от тези 46%, то трябва да се погрижите да си осигурите най-подходящата и вярна информация за Вашите складови наличности. Управлението на складовите запаси е част от управлението на веригата на доставки, която включва елементи като контрол, предвиждане на поръчките, складиране на запасите и контрол върху продажбите.

Складирането е от изключително значение за всеки бизнес, защото трябва във всеки един момент да знаете кой продукт къде се намира и какво е неговото състояние. Ако наличностите в склада не се управляват ефективно, то това би довело до загуба на пари, както и на клиенти, при неочакван ръст на потребителското търсене. Оптималното количество запаси, оставени на склад, помага да се предотврати развалянето на продуктите, презапасяването с такива и също така разходите за складиране, тъй като колкото повече складово пространство ни е нужно, толкова по-голяма е цената за това.

В бизнеса са познати няколко метода на складиране, които осигуряват складирането на оптимално количество запаси. Единият от тях е известен като ABC анализ. При този метод запасите се делят на три категории, които показват количеството и стойността на стоките. Категория А съдържа най-скъпите и малобройни запаси, категория B – средните по ценова стойност и количество материали, а категория С – най-ниските по стойност и най-многобройните по количество запаси. Всяка категория се управлява отделно – например по-скъпите продукти от А категория се продават по-рядко и за по-продължителен период от време затова не е нужно да се поръчват големи количества от тях. Други методи са: предварителното планиране на материали и метода точно на време, разработен от японския гигант Тойота.

Изпитание за компаниите е да намерят баланса  между презапасяването и липсата на складови наличности. Това е възможно само със задълбочено познаване на управлението на веригата на доставки. Поради тази причина много фирми се обръщат към експерти в областта, каквито са и фирма „Униспед Инс“ ЕООД, чиято складова база се намира в Пловдив. Компанията предлага различни видове складиране и ще се погрижи за товарните операции, разделянето на товарни партиди, следенето на складови наличности, изготвянето на митнически и транспортни документи и т.н.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *