Друго

Извънреден труд – какво трябва да не забравяме

В Кодекса по Труда има множество заложени клаузи, които задължават всеки работодател да предостави конкретни условия на труда, като главният фокус е безопасността на работното място. В тази категория влизат и спецификациите на извънредният труд, как се заплаща и изчислява, както и как би трябвало да се осчетоводи.

Кога е прието да се прибегне към извънреден труд

Как се калкулира сумата за извънредно положения труд

В закона по труда, е упомената конкретна дефиниция за това какво представлява извънреден труд – това е всякаква работна дейност извършена отвъд установените норми в трудовия договор на един работник. При 10 часов работен ден, всеки час и минути отвъд това се считат за извънреден труд – за да е в рамките на закона, този труд трябва да бъде положен със съгласието на даден работник.

Необходимо е, и разбира се, това да бъде описано в писмен вариант със заповед от страна на работодателя, както и да е налично писмено съгласие от страна на работника. Нужно е и също така всяка дейност извършена по време на извънреден труд, да бъде възнаградена с коефициент 2x спрямо обичайното часово възнаграждение на даден работник.

След 2008-ма Кодексът на Труда претърпя промяна, която позволи на работодатели да изискат извънреден труд за завършване на започната дейност по време на редовното работно време. Сега не е нужно да се споменава друга причина освен необходимостта от завършването на конкретният проект.

Други уважителни причини за извънреден труд са:

  • Работа във връзка обрана на страната
  • Овладяване и предотвратяване последици от криза или бедствие
  • Възстановяване на водоснабдяване, електроснабдяване, отопление, транспорт и оказване на медицинска помощ
  • Извършване на аварийно възстановяване и поправка на работни помещения или машини
  • Завършване на усилена сезонна работа (земеделие)

Като това не може да се случи без съгласието на работодател или работник и трябва да бъде подсигурено с писмена заповед и съгласие.

Как се осчетоводява извънреден труд

За да бъде изрядно документиран извънреден труд, е необходими да се спазва нормата един работник да не е извършил повече от 150 часа труд в рамките на 1 година. Една счетоводна фирма като Contract.bg, може с лекота да уведоми един работодател за такава нормативна мярка, като вземе предвид и различните документации и фискални декларации.

Нужно е, също така, да се осчетоводи и самата сума заплатена за извънреден труд, като той трябва да се подкрепи от първични и вторични документи и заповеди от страна на работодателя. За да не се притеснявате за изрядността на тази дейност, доверете се на експертите в сферата на счетоводството и оставете досадната част на тях.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *